Farao mieren

De faraomier is een mierensoort die oorspronkelijk afkomstig is uit de tropen. Mede door het aanbrengen van centrale verwarming in gebouwen is de Faraomier enorm in aantal toegenomen en komt inmiddels in het gehele land voor. Faraomieren zijn, zoals vrijwel alle mieren sociale insecten.
Binnen zo’n mierenstaat is er sprake van een duidelijke taakverdeling: De koninginnen zorgen voor de voortplanting en zij leggen de eieren, de faraomier werksterwerksters (onvruchtbare vrouwtjes) zorgen voor de
voedselvoorziening en verzorgen de larven, de mannetjes bevruchten de koninginnen.

Werksters 2,2 tot 2,6mm. bruingeel met een donkergekleurd achterlijf.  Koninginnen 3,5 tot 4,8mm. bruingeel met donkergekleurde kop Mannetjes 2,8 tot 3,1mm. zwartbruin met bleekgele poten en antennen.faraomier mannetje
Larven zijn pootloos en wit van kleur.

Faraomieren voelen zich het beste thuis bij een temperatuur van ca. 30 graden C. en leven in Nederland uitsluitend binnenshuis. Per volk hebben ze meerdere nesten die dan ook meestal op warme plaatsen te vinden zijn zoals in de omgeving van kachels, radiatoren en ovens. Het zijn alleseters en worden o.a. aangetroffen in brood, suiker, hondenvoer en andere levensmiddelen maar ze hebben een voorkeur voor vlees(waren).

Uitermate hinderlijk optreden in keukens en andere verblijven en overbrengers van o.a. ziekteverwekkende bacteriën.

Bestrijding
Faraomieren zijn moeilijk te bestrijden. Indien u overlast heeft van faraomieren kunt u het beste  contact opnemen met Ongediertebestrijding Zaanstad

Tel. 075-6168101   0648844762    0625024122 of contact