Motmuggen

Volwassen motmuggen zijn donker, driehoekig van vorm, en tussen de 3 en 5 millimeter groot. Ze zijn te herkennen aan de behaarde vleugels. Deze vleugels, groter dan hun lichaam, zijn in rust in hartvorm over het lichaam gevouwen, met de kop naar onder. Het zijn geen goede vliegers, daarom kruipen ze veel rond of maken korte springerige bewegingen. De eieren zijn minuscuul klein, bruin of crèmekleurig. De larven zijn pootloos en wormachtig. Ze zijn witgrijs en de uiteinden zijn verhard en iets donkerder.motmug

Ze hebben een afmeting van ongeveer 9 mm. Na de verpopping, die 20 tot 40 uur duurt, komt de volwassen motmug tevoorschijn.

Het volwassen individu legt zijn eieren in vervuild, troebel water of in vochtig organisch materiaal. De larven voeden er zich met de rottende bestanddelen, bacteriën en schimmels. Deze voedingsbodems vindt men in overlopen van gootstenen waar regelmatig voedingsresten doorgespoeld worden. De organische bestanddelen blijven achter op plaatsen met weinig stroming.  Men vindt de larven ook terug in afvoerbuizen van sanitaire installaties, Wc’s, dakgoten, mesthopen, beerputten etc. Ze gedijen het beste op gistende oppervlakten en bij warme temperaturen. Een volledige levenscyclus van ei tot volwassen individu duurt 1 à 3 weken.

Het volwassen individu of imago leeft ongeveer twee weken. Zij voedt zich net zoals de larven van organische bestanddelen, bacteriën, schimmels en van nectar. Tijdens de dag rusten de Motmuggen in de schaduw, op muren van de douche en in de nabijheid van sanitaire buizen. ’s Avonds worden ze actief en vinden we ze terug waar resten terug te vinden zijn van organisch materiaal. Motmuggen zijn geen goede vliegers maar kunnen zich laten meevoeren door de wind. Door hun kleine afmeting kunnen zij door smalle kieren van de deur of raam. De motmug is een cultuurvolger en komt wereldwijd voor.

Motmuggen die op rottende voedselresten leven of – erger nog – in de smurrie onder een lekkende rioleringsbuis kunnen in aanraking komen met schadelijke bacteriën. Ze richten in principe geen schade aan. Hoewel alle motmuggen een steeksnuit hebben, kan deze soort daar niet mee steken. Begrijpelijk is hun aanwezigheid voor veel mensen naast onhygiënisch ook irritant, zeker als ze in grote aantallen voorkomen.

Om motmuggen te bestrijden dient de voedselbron van de larven te worden opgespoord en vernietigd, met het wegvangen van alleen de motmug hef je het probleem niet op. Ook kan men de uitgangswegen van de mogelijke voedingsbronnen afsluiten. Motmuggen in de woning controleer in de kruipruimte of er lekkage is of dat er een afvoer droogstaat. Wild of kunt u niet in de kruipruimte wij van OngediertebestrijdingZaanstad zijn er voor u.

Tel. 075-6168101     0625024122 of mail contact