Rijstklander

De rijstklander leeft op een vergelijkbare wijzen als de graanklander, dit beestje legt echter zijn eieren in rijstkorrels die door de larven worden leeg geknaagd alvorens ze verpoppen. Bij gebrek aan rijst, kan men hem ook aantreffen in meelproducten.
Anders dan de graanklander heeft de rijstklander wel vleugels waar hij uitstekend mee kan vliegen. In de tropen is deze klander dan ook een zeer gevreesd voorraadinsect dat zich snel kan verspreiden. In Nederland komt de rijstklander een enkele keer voor.
Hij heeft hiervoor echter wel een goede temperatuur nodig om te overleven, daarom komt hij buiten en in onverwarmde opslagplaatsen niet voor.

In Nederland richt de rijstklander schade aan in opslagplaatsen met rijst, mits de temperatuur hoog genoeg is. Ze beschadigen de rijst en vervuilen deze met hun uitwerpselen.
Een goede controle op de voorraden en het snel opgebruiken daarvan, kan problemen voorkomen. Ook de temperatuur laag houden voorkomt onnodig overlast.
Mocht u toch last hebben van rijstklanders dan zult u de oude resten rijst op moeten ruimen, de ruimte schoonmaken en de temperatuur verlagen.
Een enkele keer kan bestrijding met een insecticide noodzakelijk zijn.

Tel. 075-6168101     0625024122 of mail contact