Getande notenkever

Getande notenkevers hebben aan het borststuk 6 tandjes en aan het borstschild 3 ribbels in de lengterichting.

De kever is 2,5 tot 3,5 mm lang slank en plat van vorm donkerbruin van kleur. Niet te verwarren met de getande graankever.getande notenkever

Heeft een voorkeur voor graanproducten en noten. Meestal wordt het gehele product aangetast. Vaak gebeurt dit nadat andere insecten voor beschadiging van het product hebben gezorgd.

De kevers leven in allerlei plantaardige producten in zowel opslagplaatsen als in de huishouding. De gehele levenscyclus duurt ongeveer 3 of 4 maanden bij een gemiddelde temperatuur van 20C bij temperaturen lager dan 18C staat de ontwikkeling stil.

Graan en noten worden aan-en/of uitgevreten. Getande notenkevers duiden vaak op de aanwezigheid van graanklanders en andere primaire aantasters. Sterk aangetaste partijen zijn ongeschikt voor de verwerking in producten die bestemd zijn voor menselijke consumptie.

Producten die aangetast zijn, z.s.m. verwijderen en de ruimte schoonmaken en vooral drooghouden. Goede ventilatie toepassen, indien mogelijk ook in de voorraden zelf. Een vaste temperatuur handhaven van max. 15C omdat dan de ontwikkeling van de meeste voorraad aantasters stil komt te staan. Voorkom vermenging van grondstof en eindproduct. Een bestrijdingsactie kan afhankelijk van de situatie op een aantal manieren uitgevoerd worden.

Tel. 075-6168101   0648844762    0625024122 of mail contact