Hoornaar

De hoornaar heeft gele en zwarte dwarstekeningen op het achterlijf. Kop, borststuk en eerste segment van het achterlijf is roodbruin tot donkerbruin.

De werksters zijn 1,7 tot 2,4 cm. lang, darren 2,1 tot 2,8 cm.  Dit is ook de grootste van de wespensoorten De larven zijn wit en hoornaarpootloos.

Op de zijkant van de kop bevinden zich grote langwerpige facetogen,met aan de bovenzijde van de kop een drietal bijenogen.

Bij door hoornaar is de kop achter de ogen sterk verbreed. De hoornaar heeft 2 stevige zijwaartse bewegende kaken met daaronder monddelen waarmee de wesp kan likken en zuigen. Ze hebben 2 paar doorzichtige vleugels.

De overgang van borststuk naar achterlijf is sterk ingesnoerd, de zogenoemde wespentaille.

Hoornaars ondergaan een volledige gedaanteverwisseling. Eind april worden de eitjes afgezet. Het eistadium is 7 tot 10 dagen.

Het larve stadium is 1 tot 2 weken en het popstadium ook 1 tot 2 weken. Om van ei tot volwassen dier te komen duurt 3 tot 5 weken.

Eind augustus begin september komen mannelijke exemplaren en vruchtbare vrouwtjes uit de poppen. Deze verlaten het nest om te paren. Waarna de bevluchte vrouwtjes een plek zoeken om te overwinteren. De mannetjes sterven spoedig na de paring.

Bij de eerste nachtvorst sterven de nestbewoners, behalve de jonge koninginnen. Ze leven van eiwit en suikerhoudend voedsel.

Hoe hoger de luchttemperatuur is, hoe actiever de wespen. Een nest wordt gebouwd op een niet-vochtige plaats, altijd bovengronds. De doorsnede van het nest is 20 tot 35 cm.

In de loop van het jaar kan het nest uitgroeien tot ca. 4000 bewoners.

Hoornaars kunnen schadelijk zijn voor bijenhouders. Ze steken de bijen dood en zuigen vervolgens de honing uit hun maag. Ook rupsen en spinnen zuigen ze uit. Daarmee voeden ze de larven.

Hoornaars kunnen hinderlijk zijn en pijnlijke steken geven. Ze steken niet zo snel dan de meeste andere wespensoorten. Ze zullen alleen steken als ze bekneld raken of als men ze aanraakt.

Het hoofdbestanddeel van wespen gif bestaat uit histamine. Normaal gesproken ongevaarlijk, tenzij de steek direct in een bloedvat plaatsvindt of wanneer men allergisch is.

Wanneer u last heeft van een wespennest bel.

075-6168101     0625024122 of mail contact