Wespen

In de zomer en nazomer komen wespen veelvuldig voor bij terrassen en in en om woningen, tuinen, banketbakkerijen, restaurants, cafetaria etc.

Wespen worden dan in het bijzonder aangetrokken door zoete stoffen. Wanneer de winter aanbreekt, sterft de nestbevolking.   Slechts de jonge koninginnen die uitvliegen rond september overwinteren op beschutte plaatsen. In het voorjaar beginnen zij ieder afzonderlijk hun nest te bouwen.

Wespen maken hun nesten op beschutte plaatsen. Hierbij kan gedacht worden aan zolders, spouwmuren, vlieringen, onder dakpannen, oude  muizengaten, boomholtes, vogelhuisjes, langs waterkanten, in de grond enz. Deze nesten worden slechts één jaar bewoond.

In de directe omgeving van mens en dier kunnen wespen bijzonder hinderlijk zijn. Maar, wespen zijn ook zeer nuttige dieren, aangezien zij andere insecten elimineren. De steken van een wesp zijn zeer pijnlijk en een wesp kan meerdere keren steken deze steken kunnen zelfs gevaarlijk zijn. Dit geldt in het bijzonder wanneer men in de mond gestoken wordt of wanneer men overgevoelig of allergisch is.

Wat moet U doen bij overlast?

 • Sluit nooit de invlieg/nestopening af.

• Probeer de wespen niet weg te slaan.

• Pas op met zoetigheid of parfum.

• Zet wespenvangers niet bij U in de buurt.

• Laat eten en afval niet onafgedekt.

Een belangrijk advies is om, wanneer u een nest ontdekt, nooit de uitgang of ingang van het nest af te sluiten. De wespen zoeken dan een andere uitgang of ingang en dat kan best binnenshuis zijn. Een zeer afdoende methode om van de overlast van wespen af te komen, is het inschakelen van een deskundige in het bestrijden van wespen. Voor een passende oplossing kunt u Ongediertebestrijding Zaanstad bellen wij behandelen het nest mits bereikbaar vanaf € 60,= 

Tel. 075-6168101,  0625024122 of  contact