Bijen

Bijen verschillen van de meeste andere vliesvleugeligen door het dieet van nectar en stuifmeel waar ook de larven van leven. Ze verkrijgen hun voedsel uit nectar en stuifmeel van bloemen. Op deze manier vormen ze de belangrijkste schakel in het proces van bestuiving, dat verantwoordelijk is voor zo’n dertig procent van al het menselijk voedsel. Naast zijn rol als bestuiver staat de bij vooral bekend om zijn honing, hoewel slechts enkele bijensoorten (voornamelijk de honingbij) deze zoete stof aanmaken. Hommels behoren ook tot de bijen. Ze kunnen beschouwd worden als bijen met een langere beharing. Van de verschillende bijen varieert de vliegtijd van maart tot augustus.

Bijen kunnen verschillende soorten overlast veroorzaken. De zijdebij kan schade veroorzaken aan uit zandsteen gemetselde muren. De zwermen van de honingbij kunnen op een ongelukkige plaats gaan zitten. Een bijensteek kan zeer vervelende gevolgen hebben voor mensen met een allergie. Voor alle bijen geldt dat als er veel op 1 plaats voorkomen (zwermen) dit als hinderlijk wordt ervaren.

Bij de wet zijn bijen beschermd. De imker kan u in veel gevallen voor u een oplossing zijn. Slechts bij uiterste noodzaak als de imker de zwerm niet kan vangen mogen ze bestreden worden.

075-6168101 0625024122