Hommels

Een hommel heeft een pelsachtige beharing. Verder is de kop van hommels (onder de beharing) altijd geheel zwart,

Hommels zijn gedrongen en stevig.

hommel

In Nederland zijn 29 soorten hommels bekend. Herkenning van de soorten lijkt op het eerste gezicht makkelijk, omdat ze mooie kleurpatronen hebben. Er zijn enkele soorten die makkelijk herkenbaar zijn zoals de boomhommel. Veel soorten lijken echter op elkaar. Een  voorbeeld zijn de aardhommels. Deze soortgroep omvat niet alleen de aardhommel, maar ook de veldhommel, de wilgenhommel en de grote veldhommel.

Hommels zijn bijzonder omdat zij een sociale levenswijze hebben.  Dit sociale leven houdt in dat vrouwtjes met elkaar samenwerken bij de nestbouw en het verzorgen van het nageslacht (het ‘broed’). Bij hommels is het zo dat alle eieren gelegd worden door één vrouwtje, de koningin. De andere vrouwtjes, zijn werksters.

In het begin van een hommelnest is er alleen een koningin. Zij is aan het einde van de zomer bevrucht en zoekt dan een plaats om te overwinteren. In de vroege lente komt ze uit winterslaap om zich te voeden op de voorjaarsbloemen. Vervolgens gaat ze aan de slag met het bouwen van een nest. Afhankelijk van de hommelsoort gebeurd dit ondergronds of bovengronds, Uit de eerste eieren die ze legt komen de werksters, die de bouw van het nest en het verzamelen van voedsel van de koningin overnemen. De koningin komt dan het nest niet meer uit en houdt zich alleen nog bezig met de ei productie. Later in de zomer worden er geen werksters meer geboren uit de eieren, maar mannetjes en nieuwe koninginnen. Wanneer deze het nest verlaten om zich  voort te planten, begint de cyclus weer opnieuw.

Hommel kunnen net als wespen en bijen steken, alleen zal dit niet gauw gebeuren daarom word een hommelnest bijna niet bestreden er zijn wel echter wel uitzonderingen.

Tel. 075-6168101    0625024122 of mail contact