Muizen

Muizen in huis wacht niet maar bel 075-6168101 OngediertebestrijdingZaanstad voor het bestrijden van muizen en/of ander ongedierte.

Zoals bij alle knaagdieren groeien de voortanden van huismuizen hun hele leven lang door. Om hun gebit op peil te houden moeten ze dus voortdurend knagen. En dat doen ze dan ook. Elektrische bedrading, waterleidingen en houtwerk zijn geliefde objecten en ze kunnen daarbij kortsluiting , lekkages en machinestoringen veroorzaken. Daarnaast kunnen huismuizen ziekten overbrengen en vormt hun aanwezigheid dus een gevaar voor de hygiëne. Door het beschadigen en vervuilen zijn ze derhalve zeer ongewenst

Door goede bouwkundige voorzieningen aan buitenzijde en in gebouwen wordt het de huismuis bemoeilijkt om een goed leefmilieu te vinden. Openingen in muren groter dan 5 mm zijn voldoende om doorheen te komen. Een goede hygiëne (opruimen, ontoegankelijke opslag en afvoer van afval) en het voorkomen van langdurige, ongecontroleerde opslag van grondstoffen en eindproducten leveren een bijdrage aan het voorkomen van muizenplagen.

Bestrijding Na een grondige inspectie van en om het pand worden op strategisch gekozen plaatsen lokaasdepots of vangkooitjes geplaatst.  Deze moeten tenminste enige weken worden aangeboden . 

Last van muizen? Neem contact op met Ongediertebestrijding Zaanstad

Tel. 075-6168101    0648844762    0625024122 of mail contact