Honingbij >

De hoofdkleur van de honingbij is bruin, Borststuk geelbruin behaard, achterlijfssegmenten met bruine haarbanden.

De honingbij heeft als  insect één van de ingewikkeldste en boeiendste levenswijzen die er in de insectenwereld bestaan. Ze vormt zeer volkrijke, meerjarige staten of volken met tot ongeveer 80.000 werksters, Terwijl een deel van de werksters de eieren, de larven en de koningin verzorgen, houdt een ander deel zich met de nestbouw van het nest bezig en weer een andere groep (de haalbijen) brengen het stuifmeel en de nectar binnen. De koningin houdt zich eigenlijk voornamelijk bezig met het leggen van eieren en kan wel tot 1500 eieren per dag leggen. Het ei komt na 3 dagen uit. De larve ontwikkelt zich slechts in 6 dagen en verpopt zich dan. Vanaf de eileg gerekend komt er na 3 weken een nieuwe bij uit de broedcel.  Een koningin kan wel 4-5 jaar oud worden.

   De honingbij is zeer nuttig bij het bestuiven van  bloemen en planten.                                                                   

   Bijen zijn beschermd. Bij constatering van een zwerm bijen graag een imker bellen.                               

   Bestrijding alleen bij grote overlast en/of als imker het niet kan scheppen.

Tel. 075-6168101     0625024122 of mail contact