Zwarte Rat

Zwarte Rat

Rug en buik blauwgrijs tot zwart
Slank, vrij spitse snuit, grote oren
Volwassen: 14-23 cm lichaamslengte, ± 150-250 gram lichaamsgewicht

Ontwikkeling
Per jaar gemiddeld 6 worpen van 6-10 jongen
Jongen na 3 maanden geslachtsrijp; draagtijd 20-24 dagen
Levensduur maximaal 4 jaar, gemiddeld ± 2 jaar

Leefwijze
Uitstekend klimmer en springer
Leeft op hoge, droge plaatsen in gebouwen ook aan boord van schepen
Uitwerpselen spits, ± 1 cm lang en 0,2 à 0,3 cm dik
Loopsporen onder andere door buiksmeer

Schade
Bevuiling van voedselvoorraden, knaagschade, overbrenger van ziekten

Wering – Alle mogelijke toegangen dichten en zorgen voor goed sluitende deuren
Zo mogelijk voedsel onbereikbaar voor ratten bewaren

Bestrijding Wij van Ongediertebestrijding Zaanstad zijn er om u probleem op te lossen

Bel 075-6168101  of  contact